آدرس: میدان نقش جهان ،جنب مسجد شیخ لطف ا…سرای هنرمندان اسپادانا
تلفن : ۳۲۲۰۰۷۲۹-۳۲۲۰۳۳۴۵-۰۳۱
فکس: ۳۲۲۱۹۰۶۸-۰۳۱